<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=910561802290319&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Zaki Vithen - feb. 20, 2020

Hvad er Fosfolipider? Hvilken betydning har det for vores celler?

Omega-3 fedtsyrerne har stor betydning for at vores krop kan fungere optimalt. Forskningen tyder på, at særligt fosfolipidbunden omega-3 spiller en helt særlig rolle. I krill olie er størstedelen af omega-3 fedtsyrerne bundet i fosfolipider. Krill olie er derfor en vigtig kilde til at sikre kroppen de livsnødvendige omega-3 fedtsyrer.

Fosfolipider er fedtstoffer, der indgår i alle cellemembraner i kroppen. De giver cellerne fleksibilitet og styrke, og uden fosfolipiderne kan cellerne simpelthen ikke fungere.

Fosfolipiderne binder de flerumættede omega-3 fedtsyrer, EPA og DHA, i cellemembranerne i de forskellige væv og organer. I tilfælde, hvor cellen er i underskud af fedtsyrer, bliver den mindre fleksibel og arbejder dårligere.

Derved har affaldsstoffer og celleprodukter sværere ved at blive lukket ud af cellen, og den har svære ved at optage nærings- og signalstoffer.

 

Fosfolipider og celle sundhed

Fosfolipider er en naturlig og vigtig fedtsyrer for kroppens celler. De er strukturelle komponenter i celleoverflademembraner og membraner i cellerne, fordi de hjælper med at bevare cellers styrke, fleksibilitet og integritet.

Fosfolipider og celle sundhed

Ud over at være strukturelle vigtige komponenter i dine celler så er fosfolipider med til at transportere de vigtige langkædet omega-3 eicosapentaensyre (EPA) og docosahexaensyre (DHA) til dine cellemembraner. EPA og DHA giver kroppens celler fleksibilitet og bliver transporteret rundt i din krop for at hjælpe dine forskellige væv og organer.

Fosfolipider kan nedbrydes i cellen og bruges til energi. De kan også opdeles i mindre molekyler kaldet kemokiner, som regulerer en række aktiviteter i cellen, såsom produktion af visse proteiner og migrering af celler til forskellige områder af kroppen. Derudover findes fosfolipider i områder som lunger og led, hvor fosfolipider hjælper med at holde celler sunde.

Fosfolipider i forhold til triglycerider

Fosfolipider minder meget om triglycerider i deres opbygning, men i stedet for den ene af de tre fedtsyrer i triglyceridet, er der i fosfolipidet tilkoblet en fosfatgruppe. Det giver fosfolipidet nogle særlige egenskaber, der er vigtige for alle cellefunktioner, da membranen af alle celler er opbygget af dem.

Triglycerid er derimod en oplagringsform for fedt, og det er den form fedtet har i f.eks. planteolie eller synligt fedt på kød og fedtdepoter på mennesker. Fosfolipiderne betragtes altså som byggesten til cellemembranerne, mens triglyceriderne bruges i kroppen som en energiressource og som oplagringsmolekyle.

Fosfolipider i forhold til triglycerider

 

Fosfolipider i krill olie

I krill olie er størstedelen af omega-3 fedtsyrer bundet i fosfolipider, mens omega-3 fedtsyrer fra fiskeolie er bundet i andre former for fedtstof, som eksempelvis triglycerider. Denne forskel har stor betydning for hvordan omega-3 optages og udnyttes i vores krop.

Når omega-3 fedtsyrerne transporteres i triglycerider, vil en stor del af omega-3 fedtsyrerne bruges til energi eller oplagres som kropsfedt. Det betyder, at mængden af den omega-3 vi indtager må være ekstra stor, for at sikre cellerne en tilstrækkelig høj biotilgængelighed af omega-3 fedtsyrer.

Biotilgængeligheden fortæller noget om, hvor meget af et stof, der når frem til blodbanen, for derfra at kunne optages i kroppens celler. Fosfolipidbundne fedtsyrer har derimod en højere biotilgængelighed end triglyceridbundne. Fosfolipider er nøglekomponenter i alle celler og omega-3, der er bundet i fosfolipider, vil derfor straks være tilgængeligt.

Læs mere om AntarcticRed Krill Olie

 

Fosfolipider fakta

  • Livsvigtige fedtstoffer for kroppen
  • Byggestenene i vores cellemembraner
  • Binder omega-3 fedtsyrer
  • Giver den bedste optagelse og udnyttelse af omega-3 fedtsyrer

 

Studier på marine fosfolipider fundet i krill

Flere nyere amerikanske studier har vist, at krill olie i langt højere grad giver en større mængde af omega-3 EPA og DHA i fosfolipiderne i kroppens mange forskellige væv og organer efter indtagelse af krill olie, sammenlignet med fiskeolie.

Amerikanske undersøgelser har derudover konkluderet, at en lavere dosis af omega-3 fedtsyrer fra fosfolipider resulterede i lige så høje plasmaniveauer af EPA og DHA, sammenlignet med indtagelse af en højere dosis af omega-3 fedtsyrer fra triglycerider i fiskeolie. Efter blot 7 uger var det totale EPA og DHA plasmaniveau 45% højere ved indtagelse af krill olie i forhold til indtagelse af fiskeolie. Fosfolipider bundet i omega-3 fra krill olie lader altså til at være en vigtig kilde til at sikre cellerne de gode omega-3 fedtsyrer.

En anden fordel ved krill olie er, at du undgår den dårlige eftersmag ved indtagelse af omega-3. Omega-3 fedtsyrer bundet i triglycerider, kan som følge af deres kemiske opbygning ikke blande sig med indholdet i maven, men vil derimod flyde ovenpå indholdet og give en ubehagelig eftersmag. Det smages ofte efter indtagelse af fiskeolie.

Denne ubehagelige eftersmag reduceres ved indtagelse af krill olie. Fosfolipiderne i krill olie er nemlig vandopløselige og blander sig derfor straks med indhold i din mave frem for at ligge sig øverst i mavesækken som ved fiskeolie.

Læs mere om AntarcticRed Krill Olie

 

Relaterede artikler

Læs mere om omega-3, vitaminer og mineraler og hvad de betyder for netop din sundhed.

Omega-3
Vitaminer & Mineraler

 

Skrevet af Zaki Vithen

Jeg er ansvarlig for markedsføring hos vipra | natural choices med en stor interesse for hvordan vi opnår en bedre sundhed gennem vores kost. Har du forslag eller spørgsmål så skriv gerne til mig.